Taxa pe fast-food

Pe motiv de grij? ne??rmuit? pentru ceta?enii României, o nou? tax? Attila Cseke, ministrul S?n?t??ii a prezentat ast?zi priorit??ile Ministerului S?n?t??ii pentru anul 2010, printre care sub pretextul grijei pentru cet??ean se propune introducerea unei noi taxe, cu denumirea de "Taxa pe produsele fast-food". În comunicat se spune in continuare c?: "Începând de ast?zi, pe site-ul Ministerului S?n?t??ii este în dezbatere public? proiectul de hot?râre de guvern de introducere a taxei pe produsele fast-food. Similar? taxei pe viciu, noua tax? va reprezenta un procent din vânzarea produselor fast-food, iar fondurile pe care le vom colecta vor fi utilizate pentru suplimentarea fondurilor necesare derul?rii programelor de s?n?tate ?i a celor de investi?ii în infrastructura din sistem. În aceste zile am cerut Comisiei de nutri?ie a MS s? stabileasc? exact detaliile privind modul de aplicare a conceptului. Vom avea întâlniri cu produc?torii ?i cu cei viza?i de aceast? m?sur?". Acuma, comunicatul l-am g?sit dar link-ul spre dezbaterea public? pare a lipsi muritorilor de rând sau, fiind în continuare un guvern boc se anun?a o tax?, se anun?? o ipotetic? dezbatere public? ?i se bag? taxa, c? oricum cei care mânanc? de la fast-food nu se duc la vot, chiar dac? nu se îngra??.

Ultimele mesaje de pe forum

Sondaje

Va place Ipad de la Apple