Romtelecom cere partenerilor s? angajeze o parte din disponibiliza?i

R?ma?i f?r? idei

 

Conform unei ?tiri de pe site-ul Mediafax, ?i r?ma?i f?r? idei conform unelor zvonuri ce circul? pe net, Romtelecom cere companiilor partenere s? angajeze o parte din viitorii posibili fo?ti angaja?i ai operatorului telecom. Doar de pe urma parteneriatelor cu ace?tia s-a ajuns la disponibilz?ri ?i cheltuieli excesive, a?a c? îi roag? pe ace?tia, într-un comunicat lacrimogen, s? îi ajute s? scape de povara unor angaja?i:

"În?elegem c? orice decizie care implic? ?i o reducere de personal este dureroas? pentru cei care vor fi afecta?i, dar este necesar? pentru companie. Milioane de clien?i ai no?tri a?teapt? de la Romtelecom servicii cât mai bune la pre?uri cât mai mici, iar pentru ca noi s? le satisfacem aceste dorin?e trebuie s? devenim cât mai eficien?i (...) Dialogul între administra?ie ?i sindicate ?i salaria?i este permanent, au avut loc mai multe întâlniri în cursul ultimelor s?pt?mâni. Aceste întâlniri vor continua, tocmai pentru a ne asigura c? astfel de m?suri sunt bine în?elese de salaria?i ?i sindicate"

Numai c? eficien?a nu se m?soar? în t?ieri de personal in echipele de interven?ie ci mai degrab? in taieri de personal decizional, Romtelecom fiind, dup? unele pove?ti r?ut?cioase ?i experien?e personale, un balaur birocratic.

 

Comenteaz? ?tirea pe forum.

Ultimele mesaje de pe forum

Sondaje

Va place Ipad de la Apple