China ramane fara femei

Oare cum se vor reproduce?

Academia Chinez? de ?tiin?e Sociale afirm? c? mai mult de 24 de milioane de b?rba?i din China de vârsta c?s?toriei, în ??rile în care exist? o astfel de vârst?, s-ar putea trezi ca nu au pe cine cere de nevast? undeva prin 2020.

Dezechilibrul dintre femei ?i barba?i, printre nou-n?scu?i, este cea mai grav? problem? demografic? pentru popula?ia ??rii, conform academiei. Un factor major este determinat de faptul c?, datorit? tradi?iilor din China, ca ?i din orice alt? ?ar? care mai are astfel de "tradi?ii" sunt prefera?i copiii de sex masculin, mul?i prunci de sex feminin neapucând s? vad? lumina zilei datorit? avorturile selective ajutate dup? anul 1980 de scan?rile cu ultra-sunet.

Cele mai recente cifre arata la fiecare 100 de fete nascute in China se nasc 119 baieti, în unele zone ale ??rii ajungând la 130 de b?ie?i nascu?i la 100 de fete. Datorit? acestui fenomen cercet?torul Wang Guangzhou, citat de ziarul Global Times, a declarat c? b?rba?ii din p?r?ile mai s?race ale Chinei pot s? r?mân? singuri pe tot parcursul vie?ii lor: "?ansele de c?s?torie vor fi rare, în cazul în care un om este trecut de 40 de ani, în mediul rural”, afirm? acesta. Exper?ii academiei prezic de asemenea faptul c? acest dezechilibru între femei ?i b?rba?i va duce la c?s?toriile între mai multe genera?ii, femeile mai in v?rst? putând ajunge sa fie foarte curtate de c?tre b?rba?ii mai tineri. Sociologul Hua Yan, a declarat ?i el c?: "mintea oamenilor s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani. Tinerele cupluri, fie nu doresc s? aib? un al doilea copil, fie prefer? s? primeasc? un venit dublu datorit? faptului c? nu au copii”.

În timp ce anali?tii recunosc c? este cu siguran?? un dezechilibru pronun?at între femei ?i b?rba?i în China, ei spun c?, de asemenea, este dificil s? ob?in? informa?ii exacte deoarece unele familii au evitat înregistrarea copiilor de sex feminin, cu scopul de a facilita na?terea unui al doilea copil.

sursa

Ultimele mesaje de pe forum

Sondaje

Va place Ipad de la Apple